Depresje

Porady i informacje o depresji

Depresja endogenna - fakty i porady

Depresja endogenna charakteryzuje się złożonością objawów, zaś jej przyczyny mają charakter wieloczynnikowy. Na szczęście istnieją skuteczne metody, pozwalające na całkowite wyleczenie tego rodzaju zaburzeń.

Depresja endogenna to najbardziej typowa - klasyczna odmiana tego zaburzenia. Jej przyczyny nie są do końca znane. Charakterystyczny jest jednak brak sytuacji zewnętrznej, wyzwalającej stan depresyjny. Brak pewności wyleczenia powoduje, że depresje endogenne stają się najczęstszą przyczyną samobójstw. Prawie 15% osób, u których zdiagnozowano tego rodzaju zaburzenie odbiera sobie życie.

Jak objawia się depresja endogenna?

W depresji endogennej, choć nie ma wyraźnych przyczyn, objawy pojawiają się samoistnie. Z tego też powodu leczenie takiego zaburzenia bywa dość trudne.

Choroba ta może pojawiać się w postaci rzutów. Oznacza to, że po wyleczeniu depresji i kilku latach karencji, pacjent może ponownie zachorować. Nawroty pojawiają się z różną częstotliwością.

Do najbardziej charakterystycznych objawów depresji endogennej należą:

  • pogorszenie nastroju,
  • zahamowanie psychoruchowe,
  • utrata apetytu (w niektórych przypadkach jego zwiększenie),
  • brak zainteresowania życiem seksualnym,
  • lęk,
  • objawy psychosomatyczne i zaburzenia rytmu domowego.

Cechą dystynktywną przy depresji endogennej jest zauważalna poprawa samopoczucia pod wieczór. Te wahania nastroju pojawiające się w ciągu doby nie występują w innych formach depresji.

Depresja endogenna a dziedziczenie

Starając się znaleźć przyczyny depresji endogennej, naukowcy i lekarze badali wiele czynników, które mogą wpływać na pojawienie się choroby. Jednym z nich okazało się dziedziczenie. U dzieci, których rodzic cierpi z powodu depresji endogennej obserwuje się zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania o około 15%. Gdy ze stanami depresyjnymi borykają się rodzice, wówczas ryzyko wzrasta do 50%.

Jak pomóc w przypadku depresji endogennej?

W odróżnieniu od zaburzeń o charakterze reaktywnym, które są wynikiem trudnego wydarzenia w życiu, depresja endogenna nie ma wyraźnych przyczyn. To choroba wymagająca leczenia, która sama nie przyjdzie, a nieleczona - może doprowadzić do śmierci chorego.

Jeśli chcemy pomóc bliskim w radzeniu sobie z tym zaburzeniem, na pewno nie możemy udzielać porad typu „weź się w garść”. Pomocne jest wsparcie, zachęcanie do podjęcia terapii i bycie z chorym mimo tego, że kontakt z nim jest znacznie utrudniony. Opuszczenie go jeszcze mocniej pogłębi stan chorobowy.