Depresje

Porady i informacje o depresji

Depresja - test - fakty i porady

Aby zdiagnozować depresję, wykonuje się specjalny test, najczęściej - Becka. Narzędzia dostępne w Internecie mogą służyć jedynie wstępnej diagnozie. Faktyczne badania przeprowadza psychiatra.

Diagnozę dotyczącą tego, czy faktycznie cierpimy na depresję postawić może jedynie lekarz psychiatra. Tylko specjalista dysponuje zarówno wiedzą na temat choroby, znajomością jej objawów, jak i odpowiednimi narzędziami psychometrycznymi. Przy stawianiu diagnozy stosuje się najczęściej specjalne testy na depresję, oparte na metodzie kwestionariuszowej. Za najrzetelniejsze narzędzie uznawany jest test Becka.

Test depresji Becka

Skala depresji Becka służy samodzielnemu badaniu nasilenia objawów depresji. Test trwa zaledwie 10 minut i wykonuje się go w bardzo prosty sposób. Na 21 postawionych pytań udzielone są gotowe odpowiedzi (w sposób opisowy). Osoba wykonująca test musi je przyporządkować, opierając się na własnych doświadczeniach, opisujących jej stan sprzed ostatnich 30 dni. Udzielone odpowiedzi są dla psychiatry wyznacznikiem, pozwalającym na postawienie właściwej diagnozy.

Inne testy na depresję

Poza testem Becka w diagnozie depresji stosowane są również inne testy. W związku z tym, że choroba ta może przyjmować różne formy, dla precyzyjnego określenia stopnia nasilenia objawów wykorzystuje się inne narzędzia. Do najpopularniejszych testów pozwalających stwierdzić depresję zalicza się: Krakowski Inwentarz Depresyjny do badania młodzieży, Kwestionariusz Orientacji Życiowej, Skalę Depresji Hamiltona.

Test nie zawsze miarodajny

Samo przeprowadzenie badania za pomocą testu nie wystarczy do całkowitego zdiagnozowania depresji. Konieczna jest rozmowa z psychologiem i psychiatrą, która pozwoli na pełną ocenę stanu pacjenta. Główną trudnością jest wielość form objawów, jakie przybierać może depresja. Testy są więc zwykle narzędziem pomocniczym – ważnym, ale nie jedynym - wykorzystywanym podczas diagnozy depresji.

Warto mieć świadomość, że testy stosuje się również w leczeniu depresji. Pozwalają one określić, w jakich obszarach pacjent radzi sobie najgorzej. Pomagają również w stwierdzeniu przyczyn zaburzeń depresyjnych.

W Internecie dostępnych jest też wiele kwestionariuszy, służących autodiagnozie choroby. Można je znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę takie wyrażenia jak: „depresja psychotest” czy „depresja test”. Ważne jest, aby pamiętać, że żaden test typu „czy masz depresję”, dostępny w internecie nie jest wiarygodnym źródłem informacji. Chorobę zdiagnozować może tylko lekarz psychiatra.

Jeśli już koniecznie chcemy przeprowadzić test on-line, po jego wykonaniu - w razie wyników wskazujących na pojawienie się stanu chorobowego - należy zgłosić się do lekarza. Tylko w ten sposób uzyskamy prawidłową diagnozę.