Depresje

Porady i informacje o depresji

Depresja dwubiegunowa - fakty i porady

Depresja dwubiegunowa to zaburzenie afektywne, polegające na naprzemiennym występowaniu epizodów manii i depresji. Zaburzenie to dotyczy ok. 2% populacji. Jej leczenie, choć możliwe, jest trudne.

Depresja dwubiegunowa (znana również jako psychoza maniakalno-depresyjna, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie maniakalno-depresyjne) jest psychiczną chorobą z grupy zaburzeń afektywnych. Sama jej nazwa jest de facto nazwą błędną. Jednak ze względu na dość częste stosowanie jej w literaturze, spotyka się ją najczęściej.

Według klasyfikacji ICD 10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) depresja dwubiegunowa (choroba afektywna dwubiegunowa) ma kod "ICD-10" F31. W DSM IV zaburzenie tego rodzaju oznaczane jest symbolem 296.4x .

Przebieg depresji dwubiegunowej

Depresja dwubiegunowa charakteryzuje się naprzemiennym występowaniem epizodów depresyjnych i epizodów manii, przeplatanych okresami pozornego zdrowia i stabilności afektywnej. Okresy remisji oraz czas trwania poszczególnych faz mogą być różne. Niekiedy dominują epizody manii, kiedy chory jest mocno pobudzony, hiperaktywny, a czasami - epizody depresji, kiedy pacjent jest przygnębiony i nie ma chęci do życia.

Depresja dwubiegunowa – objawy

W zależności od rodzaju depresji dwubiegunowej, na jaką zachoruje pacjent (dominacja poszczególnych etapów zaburzenia afektywnego) wyróżnia się wiele symptomów. Pierwszym objawem może być zarówno gwałtowne i wzmożone pobudzenie, zmiana zachowania, która zwraca uwagę otoczenia, nadmierna radość, skłonność do ryzyka, podejmowanie działań, których do tej pory unikał, jak i nagłe wyciszenie, płaczliwość, myśli samobójcze. W pierwszym przypadku, mamy do czynienia z epizodem manii, w drugim - stanów depresyjnych.

Aby lekarz mógł z całą pewnością stwierdzić, że chorobą pacjenta jest depresja dwubiegunowa, choroba afektywna musi przejść cały cykl - zarówno epizod depresyjny, jak i epizod manii.

Depresja dwubiegunowa a depresja jednobiegunowa

Główną różnicą pomiędzy depresją jednobiegunową a chorobą dwubiegunową jest obecność epizodów manii, czyli momentów, w których chory doznaje nadzwyczajnego pobudzenia emocjonalnego.

Depresja dwubiegunowa - choroba trudna w leczeniu

Leczenie zaburzenia dwubiegunowego jest trudne i wymaga zarówno psychoterapii, jak i podawania środków farmakologicznych. Podobnie jak w przypadku odmiany endogennej, proces powrotu do zdrowia może być długotrwały. Spore ryzyko podejmowania przez pacjenta prób samobójczych sprawia również, że jest to choroba bardzo niebezpieczna. Chorzy trudniej funkcjonują w życiu społecznym i zawodowym.

Jak pomóc osobie z depresją dwubiegunową?

Przede wszystkim trzeba namówić ją na wizytę u psychiatry, który będzie mógł podać odpowiednie leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Warto poszukać też wsparcia u osób, które cierpią na to samo zaburzenie. W Internecie znaleźć można wiele takich grup wspierających – zwłaszcza na forach internetowych. Wpisując w wyszukiwarkę „depresja dwubiegunowa forum” znaleźć można przynajmniej kilka takich grup. Warto mieć bowiem świadomość, że pozytywny wpływ na przebieg leczenie ma wsparcie ze strony rodziny oraz znajomych. Chory nie może czuć się osamotniony z depresją.