Depresje

Porady i informacje o depresji

Przyczyny depresji - fakty i porady

Przyczyny depresji nie zostały do końca wyjaśnione. Jednak istnieje wiele przypuszczeń wskazujących na czynniki, które mogą wpływać na pojawienie się tego rodzaju choroby.

Przyczyny depresji należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Zaburzenia mogą pojawiać się na skutek trudnego doświadczenia życiowego. Wówczas choroba rozwija się jako odpowiedź na utratę kogoś bliskiego lub traumatyczne przeżycie.

Istnieją również przyczyny wewnętrzne, które doprowadzają do depresji endogennej, a które nie są do końca jasne. Uważa się jednak, że częściowo zaburzenia tego rodzaju mogą być przekazywane na drodze dziedziczenia (czynniki genetyczne). Z drugiej zaś strony istnieją przypuszczenia, że depresja pojawia się na skutek zaburzeń na poziomie funkcjonowania i przepływu neurotransmiterów w mózgu. Jest to zwykle spowodowane czynnikami chorobowymi lub urazami. Warto mieć świadomość, że pełna jasność przyczyn, dla których depresja pojawia się u jednej osoby, a u drugiej nie rozwija się wcale, nie została do końca wyjaśniona.

Zaburzenia depresyjne występują w wielu rodzajach, które dzieli się ze względu na objawy, czas wystąpienia oraz rokowania. Taki podział każe uwzględnić: depresje dwubiegunowe, lekooporne, sezonowe.