Depresje

Porady i informacje o depresji

Objawy depresji - fakty i porady

Depresja często daje symptomy, które są bagatelizowane. Ponieważ są dość zróżnicowane, bardzo trudno postawić prawidłową diagnozę. Tym bardziej, że objawy osiowe depresji odnaleźć można we wszystkich rodzajach choroby.

Tylko lekarz psychiatra może dokonać prawidłowego i trafnego rozpoznania depresji. Diagnoza zaburzeń tego rodzaju odbywa się w oparciu o symptomy choroby zawarte w DSM IV (opis zaburzeń psychicznych w ujęciu nozologicznym) lub ICD -10.

Objawy depresji zwykle są zróżnicowane. Dlatego też, by można było rozpoznać chorobę, koniecznością jest występowanie u pacjenta co najmniej 2-tygodniowego okresu pogorszonego nastroju, niechęci do podejmowania aktywności oraz utraty zainteresowania jakimkolwiek działaniem. U chorego muszą także pojawić się przejawy związane z brakiem odczuwania radości z życia.

Ponadto wśród objawów depresji musi znaleźć się przynajmniej 5, zaliczających się do najbardziej charakterystycznych jej symptomów. Są to objawy osiowe depresji, czyli:

  • spadek lub wzrost masy ciała,
  • spadek lub brak zainteresowania seksem,
  • wrażenie ciągłego zmęczenia,
  • przygnębienie i pogorszenie nastroju utrzymujące się przez większość dnia,
  • utrata zainteresowania czynnościami, które do tej pory sprawiały przyjemność,
  • trudności z zasypianiem, bezsenność (lub nadmierna senność), chęć przesypiania całych dni,
  • poczucie niskiej wartości, winy, beznadziei,
  • trudności z koncentracją, zapamiętywaniem,
  • niechęć do życia, myśli samobójcze, podejmowanie prób samobójczych.

Powyższe symptomy dotyczą depresji klasycznej - endogennej. Warto jednak mieć świadomość, że niektóre odmiany zaburzeń mają dodatkowe - własne objawy depresyjne. Przykładowo - objawy depresji poporodowej są skoncentrowane wokół obniżonego nastroju i niechęci do zajmowania się dzieckiem, a ustępują zwykle w ciągu 12 miesięcy od porodu.

Szczególnie charakterystyczna jest depresja z objawami psychotycznymi, kiedy to chory dodatkowo doświadcza urojeń i złudzeń.

Objawy depresji u dzieci

Depresja coraz częściej występuje również u dzieci. Jej przebieg oraz objawy nie różnią się znacząco od zaburzeń, pojawiających się u osób dorosłych. Warto jednak mieć świadomość, że jednym z symptomów charakterystycznych dla depresji dziecięcej jest pogorszenie wyników w nauce, wyższy poziom agresji, a nawet - autoagresja.

Czy mam depresję?

Wiedząc, jakie są symptomy depresji i podejrzewając u siebie pojawienie się jej pierwszych objawów, warto wykonać test Becka. Zaleca się jego przeprowadzenie w gabinecie psychiatrycznym, aczkolwiek w także w internecie dostępne są tego rodzaju narzędzia.

Jeżeli wyniki budzą wątpliwości i wskazują na depresję, koniecznością jest wizyta u specjalisty. Lekarz, poprzez szczegółowy wywiad oraz dodatkowe testy, będzie mógł stwierdzić wystąpienie choroby i zaproponować odpowiednie leczenie.

Warto mieć świadomość, że żaden objaw depresji nie powinien być lekceważony. Trzeba wiedzieć, że jest to ciężka choroba, która nie znika samoistnie. Koniecznością jest podjęcie odpowiedniej terapii.