Depresje

Porady i informacje o depresji

Depresje - fakty i porady

Depresje to szeroka grupa afektywnych zaburzeń psychicznych, które wymagają leczenia psychiatrycznego. Jej objawy uzależnione są od rodzaju schorzenia.

Czym jest depresja?

Depresja to zaburzenie psychiczne, które należy do grupy zaburzeń afektywnych. Choć terminem tym określa się całą ich grupę (m.in. związanych z obniżeniem nastroju i zmianami emocjonalnymi, zmianami poznawczymi w zakresie obrazu siebie i zaniżenia poczucia własnej wartości, zmianami w zakresie motywacji związanymi z obniżeniem chęci do podejmowania działania) to depresje w rzeczywistości stanowią bardzo szeroką grupę zaburzeń różniących się zarówno przyczynami, przebiegiem, jak i rokowaniami. Niezależnie jednak od rodzaju choroby trzeba pamiętać, że jest ona przypadłością wymagającą leczenia.

Ludzie, którzy chorują na depresję, żyją na całym świecie i z roku na rok ich grono stale się powiększa. Jest ona bowiem jednym z największych zagrożeń zdrowotnych współczesnego świata, obok chorób serca.

Depresje są też tą grupą chorób, które bardzo często nie są diagnozowane. Zdarza się, że osoby chore borykają się z jej objawami nawet przez kilkadziesiąt lat, nigdy nie otrzymując pomocy. Tymczasem trzeba pamiętać, że życie z tą chorobą jest bardzo trudne i uniemożliwia osiągnięcie pełni szczęścia i zadowolenia.

Depresja jest zaburzeniem, która wpływa na wszystkie sfery życia osoby dotkniętej tym schorzeniem. Jej wielowymiarość oraz fakt angażowania wszystkich płaszczyzn funkcjonowania chorego sprawia, że jest chorobą bezwzględnie wymagającą leczenia.

Czy to już depresja?

Bardzo często w codziennym życiu używamy stwierdzeń typu „mam depresję”. Jednak większość z nas z tą chorobą ma niewiele wspólnego. Objawy, które wydają się nam być symptomami zaburzeń depresyjnych w rzeczywistości dotyczą przejściowych stanów załamania i pogorszenia nastroju. Stany, te jakkolwiek przykre, nie wymagają terapii.

Jeśli jednak pogorszenie samopoczucia i huśtawka nastroju trwają długo, dochodzą dodatkowe objawy, a przygnębienie zaczyna wpływać na całość naszego funkcjonowania, istnieje spore ryzyko, że zaczyna rozwijać się depresja. Taki stan należy zdiagnozować i - w razie potrzeby - leczyć.

Aby zrozumieć czym jest depresja, należy przyjrzeć się chorobie zarówno przez pryzmat jej objawów, jak i ich wpływu na funkcjonowanie człowieka. Objawy depresji ujęte są w DSM-IV (systemie diagnozy nozologicznej zaburzeń psychicznych).

Główne rodzaje depresji

Depresja endogenna (depresja jednobiegunowa) - charakteryzująca się trwałym obniżeniem nastroju i motywacji o niejasnych przyczynach. Jej leczenie jest konieczne, ponieważ bardzo często stanowi przyczynę samobójstw, popełnianych przez osoby chore. Depresje endogenne nie są wywoływane przez żadne czynniki zewnętrzne. Chory bez wyraźnej przyczyny zaczyna nagle odczuwać przygnębienie, niechęć do działania i życia. Jedną z jej odmian depresja lekooporna, której leczenie środkami farmakologicznymi jest praktycznie niemożliwe.

Depresja dwubiegunowa to zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Tego rodzaju przypadłości określane są też jako maniakalne. Chory przechodzi przez kolejne fazy – depresji i manii. Pomiędzy stadiami następują okresy względnego spokoju. Choroba ta towarzyszy pacjentom przez całe życie.

Depresja reaktywna to zaburzenia o klasycznych objawach, które pojawiają się w wyniku reakcji na traumatyczne wydarzenie - śmierć, utratę życiowego dorobku, pracy. Depresje reaktywne można zwalczyć. Leczenie, podobnie jak w przypadku odmiany endogennej, jest zbliżone, przy czym niekiedy wystarcza sama psychoterapia. W ramach depresji reaktywnych można wyróżnić wiele odmian – poporodowe, inwolucyjne (wieku starczego), sezonowe - związane ze zmniejszoną ilością słońca.

Trzeba podkreślić, że depresja jest chorobą duszy, która wpływa na całość funkcjonowania człowieka. Niezależnie od stopnia swego nasilenia wymaga specjalistycznej pomocy. Leczenie depresji może być procesem długotrwałym, a w wielu przypadkach - również trwającym całe życie. Na szczęście istnieje duża szansa na całkowite wyeliminowanie tego schorzenia. Trzeba jednak pamiętać, że na skuteczność terapii wpływa nie tylko podanie odpowiednich leków, ale również zrozumienie i pomoc ze strony innych osób.

Przyczyn depresji może być wiele, a jedną (nieoczywistą) z nich może być być np. chrapanie partnera. Czytaj więcej na temat przyczyn depresji.