Depresje

Porady i informacje o depresji

Pomoc w depresji - fakty i porady

Depresja jest ciężką chorobą. Ważne jest, by wspierać osobę zmagającą się z tego rodzaju zaburzeniami. Istnieje kilka metod pomocy, które korzystnie wpływają na wiele obszarów funkcjonowania chorego.

Chorzy na depresję wymagają specjalistycznej pomocy. Zwykle leczenie polega na podawaniu leków przeciwdepresyjnych oraz uczestnictwie w psychoterapii. Celem terapii jest wpływanie na każdy obszar funkcjonowania chorego, na który depresja oddziałuje.

Istotne znaczenie ma:

  • depresja i emocje - obniżenie nastroju, płaczliwość, poddenerwowanie, lęk, utrata radości życia,
  • depresja i motywacja – brak chęci do życia, brak podejmowania działań i decyzji, w skrajnych przypadkach w depresji endogennej, chory nie ma siły ani chęci na to by wstać z łóżka, jeść czy się ubrać,
  • depresja i procesy poznawcze – zaburzony obraz siebie, niska samoocena, poczucie własnej beznadziejności, pesymizm i czarnowidztwo,
  • depresja i ciało – choroba wpływa na somatykę poprzez powodowanie zaburzeń snu, zaburzeń łaknienia, złe samopoczucie fizyczne, bóle i nerwobóle.